Deze website is het eigendom van de Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne", 1 place del Roser 66800 Saillagouse.

De publicatiemanager van deze website is ####
De foto's van deze website zijn niet vrij van rechten. 

De website is ontwikkeld en ondergebracht bij de firma RACCOURCI in La Rochelle:

RACCOURCI Agence Web
18 boulevard Lyautey
F-17000 LA ROCHELLE 
Tel.: +33 (0)5 46 28 17 17
www.raccourci.fr

1. Technische informatie 

De gebruiker van deze website erkent te beschikken over de nodige middelen om toegang te hebben tot de website en om deze te kunnen gebruiken. Hij erkent te zijn nagegaan dat de gebruikte informatica configuratie geen virus bevat en dat deze uitstekend functioneert.
De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat de website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, met uitzondering van gevallen van overmacht, problemen die verband houden met de structuur van de telecommunicatienetwerken of andere technische problemen.
De Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne" kan de website voor onderhoud onderbreken en zal zich inspannen om de gebruikers hier vooraf over te informeren.
Conform de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is de automatische verwerking van persoonlijke data vanaf deze website onderwerp geweest van een verklaring aan het Franse Nationale Comité voor Informatica en Vrijheden (CNIL).
De Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne" stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geteste informatie en/of middelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, afwezigheid van beschikbaarheid van informatie en/of aanwezigheid van virussen op zijn website.

2. Wet informatica en vrijheden 

De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet inzake Informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de informatie die hij via de formulieren op de website verstrekt, noodzakelijk is om op zijn verzoek te reageren, en bestemd is voor de Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne", verantwoordelijk voor de behandeling ervan voor administratieve en commerciële doeleinden, en behalve in geval van bezwaar van de gebruiker, voor partnerbedrijven van de Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne". 
De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat hij recht van toegang en rectificatie heeft met betrekking tot alle hem betreffende persoonlijke gegevens, door te schrijven naar de Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne".

3. Eigendom, Auteursrecht 

De algemene structuur, alsmede de software, de teksten, de foto's, het beeldwerk en alle andere onderdelen op deze website zijn het exclusieve eigendom van de Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne".
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze website, ongeacht de hiervoor gebruikte methode, zonder de nadrukkelijke toestemming van de Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne" is verboden en vormt een schending die wordt bestraft ingevolge artikel L.335-2 en verder van het Franse wetboek Intellectueel Eigendom.

Dit geldt ook voor de databases die op de website staan, die beschermd zijn door de bepalingen inzake wettelijke bescherming van intellectueel eigendom en die een bewerking zijn van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van persoonlijke gegevens en waarvan de Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne" producent is.
Gebruikers of bezoekers van de website kunnen geen hyperlink naar deze website plaatsen, zonder de nadrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Communauté de Communes "Pyrénées-Cerdagne".